EPG (Electronic Program Guide)

NIART sh.p.k tashme ka filluar me shërbimet, EPG (Electronic Program Guide) apo ne shqip udhëzues elektronik i programeve, Timeshifting dhe VoD (Video on Demand) – Movies, Radio.
Çfare eshte EPG?

EPG është një aplikacion qe përdoret ne set-top-box-ët apo resiverët dixhital ku ky aplikacion i liston programet e kaluara, aktuale dhe ato qe do te transmetohen me vone ne çdo kanal, po ashtu mund te gjeni një përmbledhje te shkurtër te çdo programi. Pra me ketë opsion mund te shikoni se çfarë po transmetohet aktualisht ne ndonjë kanal dhe çfarë do te transmetohet ne te ardhmen.
Për tu qasur ne EPG dhe për te shikuar përmbajtjen programeve ne menyne kryesore zgjidhni TV Guide. Këtu mund te shikoni, për çdo kanal, përmbajtjen e programeve, dhe me ndihmën e shigjetave mund te navigoni neper EPG te secilit kanal.

EPG (Electronic Program Guide)
EPG (Electronic Program Guide)

Share