Timeshifting (TVOD)

Time shifting

Çfarë është Time shifting?

Ky shërbim ofrohet përmes menu TV Guide, ku programet e preferuara mund ti shikoni edhe pasi ato te kenë përfunduar.  Për te shfrytëzuar këtë shërbim duhet te hyni ne TV Guide e cila gjendet ne menynë kryesore pastaj te zgjidhni kanalin qe dëshironi ta ktheni prapa duke lëvizur me shigjete anën e majte. Kanali mund te kthehet prapa ne kohe deri ne 72 ore. Pra me këtë shërbim tashme mund te shikoni programin e dëshiruar  ne çdo kohe edhe pasi te ketë përfunduar transmetimi i tij. Kanalet të cilat mund te kthehen prapa edhe pasi ngjarja ka përfunduar ne TV Guide janë te markuar me këtë ikoneepg

Timeshifting
Timeshifting

Share