Shtrirja e kabllit optik ne Fshatrat Lumbardh,Pozhar,Kodrali dhe Irzniq.

Pas përfundimit të punimeve në fshatin Llukë e ulët dhe kycjes me sukses të këtij fshati,kompania NIART vazhdon në shtrirjen e infrastruktures optike edhe në fshatrat: Lumbardh,Pozhar,Kodrali dhe Irzniq,duke sjellë botën më të avnacuar teknologjike.

Nuk ka imazhe në këtë galeri.

Share