Mundësi Punësimi

Mundësi punësimi :

  • 2 Pozita: Teknik i Rrjetës (NOC)
  • 2 Pozita: Teknik i Terenit

 

 

Te gjithë ju qe jeni të interesuar të aplikoni për t’u bërë pjesë e NIART-it, mund të aplikoni në formën e mëposhtme:

Shkruani emrin tuaj
Shkruani mbiemrin tuaj
Shkruani adresen ku vendbanoni
Shkruani numrin tuaj kontaktues te telefonit
Shkruani e-mailin tuaj
Shkruani shkallen e arsimimit tuaj
Shkruani përvojen tuaj të punes
Zgjidhni njeren nga pozitat e ofruara
Bashkangjitni CV-në tuaj
Share