Për ne

Kompania jonë ofron shërbime telekomunikuese të teknologjisë GEPON FTTH të implementuara për herë të parë në vend e rajon. Duke ju ofruar klientëve qasje në shërbime si Internet IPTV dhe VoIP me kualitet të lartë.

NIART filloj veprimtarinë në vitin 2012 duke e shtrirë insfrastrukturën e saj në pjesën e Lugut të Baranit dhe duke përfeshire afro 35 fshatra të rajonit të Pejës, Deçanit dhe Gjakovës.

Kompania që disa vite tashmë ka shtrirë shërbimet e saj tek klientët e këtije rajoni, e të gjitha këto duke i ofruar nga qendra kryesore (NOC) në fshatin Kryshec. Stafi teknik janë të gatshëm që të ofrojnë shërbime cilësore për klientët e saj, gjithashtu është organizuar edhe qendra e thirrjeve e cila është në dispozicion të klientëve 24/7 për te çdo problem eventual.

Share